ANGOL IDÉZETEK

 

The real reason I'm over you is because now I see who you really

Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 

Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...

 

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket
:D

 

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

 

 

 

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

 

 

Nevermind what i do or what i think ... you love someone else
Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok .. te mást szeretsz :(

 

 

Sometimes we smile just to keep back the tears ...
Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket

 

 

Big love is not like the poems.There's the groove and the passion, but later there will be only the pain.Andthe latter is the longest.
A nagy szerelem sem olyan, mint a versekben. Van a mámor és a szenvedély, de később csak a fájdalom marad. És az utóbbi sokkal tovább tart...

 

 

It's so hard to tell everyone i don't love him when he's the only one i will ever love
Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok ...

 

 

The past is like a broken mirror. If you try to put the pieces together, you can cut yourself
A múlt olyan, mint egy eltört tükör. Ha megpróbálod összeilleszteni a darabjait, megvághatod magad

 

 

Life's like a roller coaster - sometimes you up, sometimes you down ...
Az élet olyan, mint a hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent

 

 

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el

 

 

The best things in life are unseen: that's why we close our eyes when we dream - or kiss
Az életben a legjobb dolgok láthatatlanok, épp ezért csukjuk be a szemünket amikor álmodunk vagy csókolózunk

 

 

Live for the moments you just can't put into words :)
Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

 

 

The greatest mistake you can make in your life is continually fearing that you'll make one
A legnagyobb hiba amit életed során elkövetsz az, ha állandóan attól félsz, hogy elkövetsz egyet.

 

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

 

 

Don't kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours aren't
Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem!

 

 

Better to prevail in Hell than serve in Heaven
Jobb uralkodni a pokolban, mint szolgálni a mennyben

 

 

If there's no heartbreaking, then there's no healing. And if there's no healing, then there is no learning. And if there's no learning, then there's no struggle. But the struggle is a part of life. So must all hearts be broken?

~ (L) ...HA a szíved nem törik össze, AKKOR nincs minek gyógyulnia.És ha nincs gyógyulás, AKKOR nem tanultunk belőle semmit.DE ha nem tanultunk belőle semmit.,AKKOR nincs küzdelem. PEDIG a küzdelem az élet része!Ezért kell hát minden szívnek összetörnie?

 

Everytime we say goodbye, I die a little 
~ Akárhányszor elköszönünk, mindig egy kicsit belehalok

 

Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted and everything you had got destroyed
~ Mert tudom milyen érzés, mikor elveszíted azt akit annyira akartál, és minden amid van romba dől..

 


The only thing that's harder than walk away is not looking back 
~ AZ egyetlen dolog, AMI még nehezebb, MINT elsétálni, az az, HOGY ne nézz vissza!

 

Every day I get up, live, breathe and smile - like a robot. I just hope that maybe one day I'll have a reason to do it
~ Minden nap felébredek, élek, lélegzem, mosolygok, mint egy robot. Csak remélni tudom, hogy egy nap okom is lesz arra, hogy ezt tegyem..

 

Not everyone leaves because they want to go, some leave just because they no longer have a reason to stay :(
~ Nem mindenki azért hagy el, MERT el akar menni... wan AKI azért megy el MERT már nincs értelme tovább maradni !!!!!!!!!!!!!!

 


It hurts do love you the way I do coz I look at you, I realize, how much you don't care ...
~ Fáj, hogy ennyire szeretlek mert ha rád nézek, látom, hogy ez téged mennyire nem érdekel :(

 

Long time I'm fed up with your promises and lies
~ Régóta elegem van az ígéreteidből és a hazugságaidból!

 

The passion slowly dies inside of me ...
~ A szenvedély lassan meghal bennem

 

I forgive, but I never forget!
~ Megbocsátok,de sohasem felejtek!

 

You asked me what's wrong , I smiled and answered nothing.Then I turn around and wispered everything! 
~ Megkérdezted mi baj van.Mosolyogtam és mondtam ,h semmi.Ezután megfordultam és azt suttogtam minden.

 

 

Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming <3

Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

 

 

Love is a game meant for two. Only for two!

A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. De CSAK ketten!!!

 

I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give mi that cute smile :P

Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD

 

I'm not in this world to live up to your expectations, and you are not here to live up mine.

Nem azért jöttem a világra, hogy az elvárásaid szerint éljek, ahogy te sem azért születtél, hogy megfelelj az én elvárásaimnak.

 

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

 

I've got two rules. First: I'm always right. Second: Just in case I'm wrong, follow rule number 1.

Két szabályom van, az első: mindig igazam van. A második: ha mégsem így lenne, kövesd az első szabályt. :D

 

Loving you is like breathing.. so please, how can I stop?
Szeretni téged olyan, mint lélegezni... hogy is hagyhatnám abba? :)

 

I'm too weird to live but too much rare to die
Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 

Love is blind. I know, because you don't see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :)
A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd :P

 

I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

 

*-*
Oldalmenü ;D
OŁĐAŁUNKRÓŁ. : D

Evergirl

Oldal nyitása: 2010.07.26.

Oldal zárása: -

Szerkesztők: Kira & Ildiii♥

Téma: Nagyon sok minden, főleg lányoknak laugh

 

www.evergirl.mlap.hu

www.evergirl.mindenkilapja.hu

 

Köszi, hogy benéztél, ha tetszik katt a heartre :)

Naptár :)
Evergirl^^